verlaten_huisje_1
Welkom in onze kerk
zon_door_de_bomen_1
What happens When We Die
John_3_16
Joh 3:16
man_in_field_full_1128x9601_1
Vader U bent goed
previous arrow
next arrow

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Jaar 2023

• Mooie en zegenrijke activiteiten in 2023 in fellowship verband. Tot 2 keer toe grote fellowshipdiensten gehouden te Nijmegen en in het najaar in Alphen aan den Rijn. Tevens een 3de grote fellowshipdienst mogen bijwonen in samenwerking met PG Siloam te Arnhem. Alle samenkomsten werden goed bezocht en velen zijn bijzonder gezegend.

• Fellowship van het najaar te Alphen aan den Rijn werd gekenmerkt door het bezoek van pastor Matthew Tayo en pastor Jomar Sagun uit de Filipijnen. Het waren bijzondere diensten en velen werden bemoedigd en aangedaan met nieuwe kracht om voorwaarts te gaan. Tevens is hieruit voortgekomen dat de kerkorganisatie Jesus the Eternal Ministries van pastor Matthew Tayo officieel gaat samenwerken met de Bethel Fellowship Nederland. Binnen deze organisatie vallen nog 4 outreach churches, allemaal in de buurt van Manilla. Wij zijn verheugd over deze internationale samenwerking. Dus dan werken we internationaal samen met de Gereja Pantakosta di Indonesia en met de Jesus Eternal Ministries in de Filipijnen.

• Dit jaar weer opgestart met Leiders-coaching onderwijs door pastor Arie Kok, welke 2 keer hebben plaats gevonden te Alphen aan den Rijn en Tiel. Beide dagen werden goed bezocht en het is gebleken dat er duidelijk behoefte aan is. Buiten onze organisatie worden ook leiders van andere denominaties uitgenodigd welke ook deze sessies volgen.

• Op 15 maart 2023 is Pastor Hanny Mandey (Voorzitter van de GpdI) op 89 jarige leeftijd door de Here naar Vadershuis gehaald. Wij mogen oom Hanny herinneren als een talentvol, liefdevol en visie gerichte dienstknecht van de Heer, welke openstond voor globale samenwerking. Zijn erfenis aan Bijbelstudies en openheid zal altijd in ons hart voortleven. Een strijder voor de Heer is heengegaan. Tevens is ook Pastor Robert Brodland op 18 juli 2023 op 93 jarige leeftijd door de Here thuisgehaald. Voor velen van ons een bekende en begenadigde Bijbelonderwijzer. Hij bezocht ook regelmatig Nederland om ons te versterken met prediking van het Woord van God. Ook hem zullen we missen!

• Pastor Teun Dekker mocht 2 keer dit jaar naar Indonesië en Maleisië gaan voor evangelisatie campagnes, tevens ook naar America waarin hij in verschillende GpdI gemeenten heeft mogen prediken. Hij mocht uit genade gebruikt worden door de Heer. Met zeer positieve verhalen kwam hij terug, mensen die spontaan werden genezen, bevrijdingen op straat en verschillende mensen die tot bekering zijn gekomen.

• Pastor Teun Dekker is in het huwelijk getreden op 10 oktober 2023 in America. Velen hebben al kennis gemaakt met zijn vrouw Sherly. Wij wensen dit nieuwe voorgangers echtpaar Gods rijke zegen toe. Van harte gefeliciteerd pastor Teun en first lady Sherly.

• Jammer, maar de Vasten en Bidden week in November 2023 is door gebrek aan belangstelling niet doorgegaan. Wij bidden en vertrouwen erop dat het in het nieuwe jaar 2024 wel zal kunnen plaats vinden. Het zal dan meer het karakter krijgen van een retraite.

• Kinderwerk Roemenië door onze zendelinge zr. Saline Mamahit gaat gestaag door, regelmatig ontvangen wij verslag van het bijzondere werk onder kinderen, tieners en jong volwassenen.

Jaar 2022

• Heropening Gemeente Bethelfellowship Tiel – Wadenoijen per zondag 9 januari 2022. Samenkomsten zijn weer opgestart elke zondag om 14.00 uur. Bidstonden/Bijbelstudies op de vrijdagavond om 19.30 uur. De leiding is in handen van het pastors echtpaar Johan en Cristy van Malen, samen met hun dochter zr. Michelle. Senior Pastor is Arie A. Kok. De gemeente valt onder Bethel Alphen a/d Rijn en automatisch onder de koepel organisatie Bethel Fellowship Nederland.

• Na 2 jaar in lockdown te hebben gezeten vanwege de corona maatregelen is er weer een eerste pinkster fellowship meeting gehouden in Alphen a/d Rijn. Dit heeft plaats gevonden op zaterdag 4 Juni, één dag voor Pinksteren. Wij mogen terugzien op een zeer geslaagde dag van ontmoeting en geestelijke versterking. De belangstelling was groot en de ontmoetingen met elkaar waren weer hart verwarmend. Ook de inwendige mens werd versterkt door een goed verzorgde Indonesische catering.

• Op 24 september 2022 mochten we getuigen zijn van het huwelijk van pastors Arie en Ekayana Jauhari. De huwelijksplechtigheid en inzegening heeft plaatsgevonden in gemeente Gereja Kasih Kristus te Den Haag onder leiding van Pastor Ricky Pinontoan. Tevens werd het echtpaar bevestigd als pastors echtpaar van de Bethel Fellowship Nederland. Moge de Here hen gebruiken tot eer van Zijn Naam. Van harte gefeliciteerd pastors Arie en Ekayana.

• BFN vasten en bidden week van 14 tm 18 november ’22. op de Katjeskelder te Oosterhout. Ook dit is weer opgestart en we mogen terugzien naar een gezegende tijd met broeders en zusters vanuit verschillende plaatsen uit Nederland.

Jaar 2021

• Gemeente Bethel Den Haag is formeel per 1 januari 2021 opgeheven. Door de afnemende gezondheid van (wijlen) pastor Walter Eilbracht en er geen opvolging is. Sinds maart 2020 werden de erediensten digitaal verzorgd. Daarnaast biedt de gehuurde ruimte voor de samenkomsten onvoldoende ruimte om te voldoen aan de 1,5 meter afstandsvereisten.

• Alle algemene informatie van de bovenstaande gemeente blijft nog 1 jaar op de website staan.

• Het voorgaande bericht ging over opheffen van een gemeente. Maar dit bericht gaat over toetreden van een gemeente uit het hoge koude noorden:

• Gemeente Bethel Pentecostal Fellowship Groningen is officieel per 1 januari 2021 toegetreden in de Bethel Fellowship Nederland. De voorganger is pastor Teun Dekker, wel bekend voor velen. Wij heten de gemeente welkom en zien uit naar een zegenrijke en liefdevolle samenwerking.

• Per April 2021 is in Leeuwarden een huissamenkomst gestart met 4 gezinnen. Eén Bethel gemeente met twee locaties, Groningen en Leeuwarden. Wilt u meebidden voor een goed samenkomst gebouw? Voorganger is pastor Teun Dekker.

• Op zondag 19 September 2021 werd Pastor Arie Kok verrast door de gemeente. Hij werd in het zonnetje gezet vanwege zijn 40 jarig jubileum in de bediening voor de Here. 23 Augustus 1981 werd pastor Arie ingezegend en nu na 40 jaar nog steeds, uit genade, volop in de bediening voor de Here. Alle eer aan de Heer! Alles is genade. Van harte gefeliciteerd Pastor Arie.

• PG Bethel Alphen a/d Rijn bestaat 10 oktober 2021 70 jaar. Wat een geweldige mijlpaal. Begonnen als kleine huisgemeente (10 oktober 1951) op een zolderkamer aan de Station straat, in het huis van wijlen broeder Cornelis en zuster Rietje Kok-van Kempen, de ouders van de pastors David en Arie Kok. Nog steeds houdt de gemeente haar samenkomsten en mogen we de Grote Hand van God zien en de zegen op deze gemeente. Van harte gefeliciteerd PG Bethel, voorwaarts naar een hoopvolle toekomst. Op zondag 10 oktober is er een jubileum dankdienst gehouden.

Jaar 2020

• Gemeente De Open Deur Wadenoijen is per 1 mei 2020 opgeheven. Sinds 15 maart 2020 waren er geen samenkomsten meer in verband met de verminderde belangstelling en de corona maatregelen. (zie nu het bericht bij Jaar 2022)

Welkom op de website van Bethel Fellowship Nederland. Wij zijn een samenwerkingsverband van aangesloten pinkstergemeenten die verenigd zijn in het kerkgenootschap Bethel Fellowship Nederland die sinds 1960 bestaat.

Onze visie is dat wij zijn gered om als discipelen van Jezus Christus anderen te redden. Te leven zoals God het volgens Zijn Woord heeft bedoeld, en volgens Zijn plan aan de gemeente te bouwen.

De Bethel Fellowship Nederland kent vijf vaste doelen

Covid -19

Corona Beleid is niet meer van toepassing

Richtlijnen en aanbevelingen door de overheid met betrekking tot de bestrijding van het corona virus volgen we op de voet en onze activiteiten zullen hierop worden aangepast. Wij  volgen de richtlijnen van het RIVM en aanbevelingen van de PKN (Protestantse Kerk  Nederland) en de adviezen van CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken).

Elke aangesloten gemeente van de Bethel Fellowship Nederland is autonoom en is verantwoordelijk voor eigen corona beleid. Onderstaande mag worden overgenomen.

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn, heeft de volgende maatregelen genomen, welke in acht worden genomen door de gemeenteleden en de bezoekers van onze samenkomsten, te weten de erediensten en bidstonden welke plaatsvinden in het samenkomst gebouw.

• Wij houden ons aan de maximaal toegestane bezoekers aantallen van max. 30 bezoekers. Dit aantal is excl. medewerkers.

• Beperkte fysieke samenkomsten volgens roulatie systeem met max. 30 personen. (exclusief medewerkers)

• Gemeenteleden cq. bezoekers reserveren en worden uitgenodigd voor het bijwonen van de samenkomsten. Het reserveren is verplicht gesteld door de overheid.

• Administratief wordt dit verwerkt in een reserveringssysteem en bezoekers overzicht

• Per samenkomst wordt bijgehouden ‘wie’ aanwezig is

• Bij binnenkomst mondkapjes dragen, wanneer u plaats heeft genomen mag deze af

• Aan een ieder worden gezondheidsvragen gesteld die gerelateerd zijn aan de covid19 symptomen. Hiervan wordt aantekening gemaakt. Ook dit is verplicht gesteld door de overheid.

• Houd 1,5 meter afstand ook bij onderlinge gesprekken

• Verplichting tot het wassen van handen en desinfecteren

• Zitplaatsen zijn genummerd en worden toegewezen door een coördinator. Stoelen zijn geplaatst op 1,5 meter en zijn gedesinfecteerd

• Toilet gebruik zoveel als mogelijk beperken, bij gebruik het toilet schoon achter laten. Hygiëne doekjes zijn beschikbaar in het toilet

• De ruimten welke worden gebruikt en de gebruiksvoorwerpen zijn gedesinfecteerd voor- en nadat u de samenkomsten bezoekt. Hier vallen ook onder stoelen, deurklinken, microfoons, alles voor het muziekteam, preeklessenaar e.d.

• Het is niet toegestaan om in meerdere ruimten met 30 personen bij elkaar te komen

• De ruimten zullen goed worden geventileerd

• Er wordt geen drinken geschonken

• Na de samenkomst wordt u verzocht het gebouw te verlaten en naar huis te gaan

• Volg alle aanwijzingen op van het leidersteam

Behoedzaam vieren van geloof, is het nieuwe uitgangspunt nu de maatregelen rond het coronavirus versoepeld worden. Het dringende algemene advies is dat diensten onder strikte voorwaarden mogen plaatsvinden met max. 30 bezoekers (excl. medewerkers). 

Activiteiten