Welkom in onze kerk

What happens When We Die

Joh 3:16

Vader U bent goed

Over ons

Welkom op de website van Bethel Fellowship Nederland. Wij zijn een samenwerkingsverband van aangesloten pinkstergemeenten die verenigd zijn in het kerkgenootschap Bethel Fellowship Nederland die sinds 1960 bestaat.

Visie en Missie

Onze visie is dat wij zijn gered om als discipelen van Jezus Christus anderen te redden. Te leven zoals God het volgens Zijn Woord heeft bedoeld, en volgens Zijn plan aan de gemeente te bouwen. Verkondiging van het Evangelie aan al de volken, aan alle culturen en nationaliteiten. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons midden te verwelkomen en met anderen te delen, als gemeente een oase te zijn voor een ieder die binnenkomt, delen in liefde, inspiratie, bemoediging, eerlijkheid, bewogenheid, elkaars lasten dragen in woord en daad.

Vijf vaste doelen

De Bethel Fellowship Nederland kent vijf vaste doelen