Welkom in onze kerk
What happens When We Die
Joh 3:16
Vader U bent goed
previous arrow
next arrow
Slider
Over ons

Welkom op de website van Bethel Fellowship Nederland. Wij zijn een samenwerkingsverband van aangesloten pinkstergemeenten die verenigd zijn in het kerkgenootschap Bethel Fellowship Nederland die sinds 1960 bestaat.

Visie en missie

Onze visie is dat wij zijn gered om als discipelen van Jezus Christus anderen te redden. Te leven zoals God het volgens Zijn Woord heeft bedoeld, en volgens Zijn plan aan de gemeente te bouwen.

Vijf vaste doelen

De Bethel Fellowship Nederland kent vijf vaste doelen

Covid-19

 

Corona Beleid 1.0

Richtlijnen en aanbevelingen door de overheid met betrekking tot de bestrijding van het corona virus volgen we op de voet en onze activiteiten zullen hierop worden aangepast. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM en aanbevelingen van de PKN (Protestantse Kerk Nederland) en de adviezen van CIO (Interkerkelijk Contact Overheidszaken).

Elke aangesloten gemeente van de Bethel Fellowship Nederland is autonoom en is verantwoordelijk voor eigen corona beleid. Onderstaande mag worden overgenomen.

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn, heeft de volgende maatregelen genomen, welke in acht worden genomen door de gemeenteleden en de bezoekers van onze samenkomsten, te weten de erediensten en bidstonden welke plaatsvinden in het samenkomst gebouw.

Behoedzaam vieren van geloof, is het nieuwe uitgangspunt nu de maatregelen rond het coronavirus versoepeld worden.

Per 1 juni zijn er weer versoepelingen door de overheid toegestaan ook voor kerken. Het algemeen advies is dat diensten onder strikte voorwaarden mogen plaatsvinden vanaf 1 juni met max. 30 bezoekers (excl. medewerkers) en vanaf 1 juli max. 100 bezoekers (excl. Medewerkers).

Protocol

  • Wij houden ons aan de maximaal toegestane bezoekers aantallen, per 1 juni max. 30 en per 1 juli max. 100 bezoekers. Beide excl. Medewerkers.
  • Beperkte fysieke samenkomsten volgens roulatie systeem, vanaf 1 juni met max. 30 personen. Vanaf 1 juli met max. 45 personen. Beide excl. medewerkers.
  • Gemeenteleden cq. Bezoekers reserveren en worden uitgenodigd voor het bijwonen van de samenkomsten. Het reserveren is verplicht gesteld door de overheid.
  • Administratief wordt dit verwerkt in een reserveringssysteem en bezoekers overzicht

Activiteiten

 

Aan het leidersteam van deze gemeente

Beste broeder of zuster,

We leven in een uitdagende tijd. Iedereen krijgt op zijn manier te maken met de maatregelen rondom het coronavirus. Voor ons als Opwekking betekent dat de Pinksterconferentie is afgelast. Honderd vrijwilligers hebben uren van hun tijd en passie ingezet om de 50ste Pinksterconferentie mogelijk te maken. Een grote teleurstelling – voor ons als Opwekking, maar ook voor al die tienduizenden bezoekers