Betekenis logo

  • Het kruis: De opstandingskracht, de bewaker, de opzichter en beschermer van de gemeente.
  • De witte duif staat voor: De openbaring van Gods Heilige Geest als de kracht van de Here welke leidt naar volmaaktheid.
  • De open bijbel: Het geheim van de waarheid van het woord van de Here, dat zal worden bekendgemaakt en verspreid door alle takken van de BFN.
  • De ring waarop ‘BFN’ geschreven staat: De Fellowship en de liefdeband van de gehele BFN familie. De gemeenteleden, werkers, dienstknechten van de Here, pastors, evangelisten, waar zij zich ook mogen bevinden in het uitvoeren van hun missie voor de Here.
  • De druppel water die neerdaalt: Het woord van de Here als het “Levende water” dat verfrissing en leven geeft aan hen die het hiervan drinken.
  • Het Rechthoekige kader: Het kader staat voor de vier windrichtingen, wat weer betekend dat de missie van de BFN in alle richtingen en plaatsen met vastberadenheid zal worden verspreid.