Bethel Fellowhip Nederland

Financieel 

De financiën bestaan uit de tienden van de tienden van de bij de fellowship aangesloten gemeenten.
Deze geldmiddelen worden aangewend voor de in fellowshipverband georganiseerde activiteiten van de aangesloten gemeenten. Ook voor acute hulp en noodlijdende gemeenten.
De begroting en verantwoording van de financiële middelen worden hieronder vermeld.

Jaarverslagen