Bethel Fellowship Groningen

Financieel 

De financiën bestaan uit collecten, tienden en giften. Deze geldmiddelen worden aangewend voor het functioneren van de gemeente. De begroting en verantwoording van de financiële middelen worden hieronder vermeld.

Jaarverslagen