ANBI

Algemene gegevens

Bethel Fellowship Nederland
Postadres Secretariaat:  Lavendelstraat 18
6591XH Gennep
Telefoon: 0485517035
Emailadres: j.th.m.venmans@live .nl
KvK-nummer 27364325
RSIN 821700030

Bankgegevens:
Bethel Fellowship Nederland
NL89INGB0001219163

Beleidsplan

Algemeen Beleidsplan van Bethel Fellowship Nederland
Bethel Fellowship Nederland, afgekort als BFN, is een samenwerkingsverband van aangesloten christelijke kerkgenootschappen dat zijn zetel heeft te Alphen aan den Rijn. Autonome lokale gemeenten zijn gevestigd te Alphen aan den Rijn , Den Haag, Nijmegen en Wadenoijen gemeente Tiel.
Het postadres is: Wilh. Druckerstraat 58, 2401 KG Alphen aan den Rijn. Zij staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en het fiscaal nummer is KvK-nummer 27364325 RSIN 821700030. 

De BFN stelt zich ten doel op Bijbelse grondslag haar Godsdienst te beoefenen en te bevorderen, en gelooft dat de Bijbel het door God geïnspireerde Woord is, de onfeilbare en gezaghebbende regel voor geloof, leer en beleving. 
Het geloof dat zij belijdt is gebaseerd op het Volle Evangelie, de Bijbel in al zijn volheid. Zij tracht haar doel te bereiken via de aangesloten Gemeenten door middel van het houden van Erediensten en Bijbelstudies. 
Verder het onderhouden van landelijke samenwerking met de aangesloten Gemeenten en met andere kerkgenootschappen. Ook evangelisatie en het verspreiden van geestelijke lectuur en/of het stichten van nieuw Gemeenten. Het hulp bieden bij geestelijke nood en het ondersteunen van werkers in zendingsgebieden. 

Het bestuur van de BFN bestaat uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een plaatsvervangend penningmeester en een dagelijks bestuur.
Het hoofdbestuur heeft een voorzitter, een plaatsvervangende voorzitter, een secretaris en twee penningmeesters.

Het dagelijks bestuur bestaat eveneens uit een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter, een secretaris en twee penningmeesters.
De bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden als zodanig geen beloning.
De door hen gemaakte onkosten ten behoeve van hun werkzaamheden kunnen wel aan hen vergoed worden.
Ieder jaar worden er seminars, fellowship diensten en ontmoetingsdagen georganiseerd. Tevens ook een gezamenlijke bidden en vasten periode van drie dagen in het najaar. Onderwijs wordt doormiddel van Bijbelstudie gegeven aan de leiders, werkers en aspirant leiders.