Nijmegen

Pinkstergemeente Bethel Nijmegen  is een gemeente die is aangesloten bij de Bethel Fellowship Nederland.

Hartelijk welkom op de website van Pinkstergemeente Bethel Nijmegen.
Op deze manier willen wij u gaarne kennis laten maken met onze gemeente.Wij nodigen u van harte uit om onze samenkomsten te bezoeken, zodat u kunt zien hoe wij ons geloof beleven.
In Nijmegen zijn er vele Pinksterkerken te vinden, waarvan wij er een zijn.Hieronder kunt u lezen wie we zijn, wat onze visie is en waar we samenkomen. Als u op zoek bent naar God of contact wilt hebben met uw medegelovigen dan bent u van harte welkom om onze diensten bij te wonen.

ANBI gegevens

Voorgangers: Pastors M. Tubeket en E.Tubeket
Pinkstergemeente Bethel Nijmegen
Correspondentieadres: Lobeliastraat 6 6542ZB Nijmegen
Ontmoetingsadres: De Goede Herderkerk
Fanfarestraat 57
6544NS Nijmegen
Telefoon: 06-40500361
E-mail: m.tubeket@hotmail.com

Bankgegevens:
Bethel Nijmegen
IBAN: NL 72 INGB 0008 5912 75
KvK nummer : 65825675
RSIN nummer : 856275979


Visie en Missie

Wij zijn een kerkgenootschap in Nijmegen en omgeving, waar wij als gelovigen regelmatig bijeenkomen. In de erediensten eren wij de Schepper van hemel en aarde en lezen en bestuderen we Gods Woord – de Bijbel. Met hulp van de Heilige Geest willen wij de onderwijzing in het dagelijks leven in praktijk brengen.

De Bijbel: 

In de Bijbel staat in Johannes 3:16: “Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”.
Dit wil zeggen dat de Zoon van God – Jezus – op deze aarde geboren werd met het doel om de mensen weer terug te brengen naar de Vader. De kruisdood van Jezus bracht vrede tussen God en mensen. Door het offer van Jezus kunnen de mensen weer een relatie hebben met God. 

De Pinkstergemeente Bethel Nijmegen maakt deel uit van het landelijk kerkgenootschap Bethel Fellowschip Nederland, dat sinds 1960 samenwerkt met andere zelfstandige pinkster- en evangeliegemeenten in Nederland, om zo het Evangelie van Jezus Christus te verkondigen en nieuwe gemeenten te vormen. Internationaal is zij verbonden aan de Bethel Fellowship International inSeattle in Amerika en de Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) in Indonesië, een kerk- en zendingsgenootschap dat werkzaam is in vele landen. (In Amerika werkt de GPdI samen met de International Church of the Foursquare Gospel, de moederorganisatie van Rafaël Nederland).

Ons doel is: 

Bijbelgericht bezig zijn. Dit is te vinden in Johannes 1:1.
Praktijk gericht bezig zijn en dit vinden we in Jakobus 1:22 waarin wij opgeroepen worden om niet  alleen het Woord te horen maar het ook te doen.
Toewijding. Dit vinden we in 1 Petrus 2 :21 waarin we opgeroepen worden om het voorbeeld van Jezus na te volgen en in Zijn voetstappen te treden.
Saamhorigheid (gemeenschap) en is te vinden in Psalmen 133:1-3.
Houden van uw naaste (bediening). Dit is te vinden in Matteüs 22:39 waarin staat dat Gods 2e gebod is:  Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.
Aanbidding en deze vindt men  in Johannes 4: 23-24. Hierin staat dat God aanbidders zoekt.
Levensverandering. Dit vinden we in Romeinen 12:1-2. We moeten hervormd worden door de vernieuwing van ons denken.
Onderwijs (discipelschap) en is te vinden in Matteüs 28:19 waarin we opgeroepen worden om alle volken tot discipelen van Jezus te maken.
Mobiliseren (evangelisatie). Dit vinden we in Marcus 16:15. Hierin staat: Gaat heen in de gehele wereld, verkondig het evangelie aan de ganse schepping.

Waar komen we bij elkaar
Andere gemeentelijke activiteiten
Betekenis logo