Welkom op de website van Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn

Voorheen Pinkstergemeente Bethel Tempel, sinds 16 April 2017 door hereniging met Pinkstergemeente De Open Deur, hebben de leden van de gemeenten gekozen voor d naam pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn.
Onze voorgangers Pastors David en Marijke Kok hebben na 39 jaar de gemeente gediend te hebben zich terug getrokken en zijn met emeritaat. Pastor Arie Kok blijft de gemeente dienen samen met het oudstenteam.
Graag willen wij u kennis laten maken met onze gemeente. Wij nodigen u van harte uit om onze samenkomsten te bezoeken, zodat u kunt ervaren hoe wij ons geloof beleven. In Alphen aan den Rijn zijn er vele kerken te vinden, waarvan wij er één zijn. Hieronder kunt u lezen waar we samenkomen, wie we zijn en wat onze visie is. Bent u op zoek naar God? Wilt u uw geloof met andere gelovigen delen? Komt dan gerust eens bij ons binnen.

Wij zijn blij om u te verwelkomen in onze samenkomsten:

Wie zij wij?

Wij zijn een groep gelovigen uit Alphen aan den Rijn en omgeving die wekelijks bijeenkomen tijdens erediensten waarin we de Schepper van hemel en aarde eren en Zijn Woord, de Bijbel samen lezen en bestuderen. Met hulp van de Heilige Geest willen wij de onderwijzing in het dagelijkse leven in praktijk brengen.

De BIJBEL, Beloften, In, Jezus, Brengt, Eeuwig, Leven, verteld de mensen dat de Zoon van God, Jezus, is geboren op deze aarde om de mensen weer terug te brengen tot God, Zijn Vader. De kruisdood van Jezus bracht echte vrede tussen God en de mensen. Door het geloof in het offer van Jezus kunnen de mensen weer leven met God.

Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn is verenigd in het landelijke kerkgenootschap Bethel Fellowship Nederland die sinds 1960 bestaat. Deze gemeenten kenden hun oorsprong vanuit voormalige Nederlands Indië. Officieel geregistreerd sinds 13 augustus 1992. Zowel Pastor David als Pastor Arie hebben aan de wieg gestaan van de officiële registratie als kerkgenootschap. De aangesloten pinkstergemeenten zijn Bethel Alphen aan den Rijn, Bethel Den Haag, Bethel Nijmegen, De Open Deur Wadenoijen.

We onderhouden een warm contact onderling en organiseren landelijke fellowship diensten, seminars, ontmoetingsdagen en driedaagse vasten en bidden. Pastors en werkers worden onderling uitgewisseld voor spreekbeurten.

Internationaal werken wij samen met Bethel Fellowship International in Seattle Amerika en Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) in Indonesië, een kerk- en zendingsgenootschap dat werkzaam is in velen landen. (In Amerika werkt de GPdI samen met de International Church of the Foursquare Gospel, de moederorganisatie van Rafael Nederland).

In onze erediensten brengen we de basiswaarheden van het Christus geloof tot uiting, waarin wij met elkaar naar Gods Woord luisteren. Hem groot maken in onze liederen en elkaar bemoedigen door getuigenissen, waarin we Zijn Aanwezigheid ervaren. Wij heten u van harte welkom in de Naam van onze Here Jezus Christus in onze samenkomst van Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn.

Na de dienst is er gelegenheid om na te praten over de geweldige grootheid van God. Naar elkaar luisteren en bemoedigen onder het genot van een kopje koffie of thee, een moment van ontmoeting. Hebt u na de dienst behoefte aan een persoonlijk gesprek of gebed, dan is daar altijd gelegenheid voor. Onze oudsten staan u graag te woord:
br. Ruby en zr. Henny Loppé, br. Marten en zr. Simone van Engelen

Iedere zondag is er kinderkerk voor kleine kinderen, zodat u als ouders in alle rust in de samenkomst kunt genieten van zijn aanwezigheid en u Hem alle lof en eer kunt geven die Hem toekomt. Daarnaast voor de wat oudere kinderen zijn er tienerdiensten waarin uitleg wordt gegeven over de verborgenheden van het Koninkrijk van God. Deze geheimenissen zijn geopenbaard door het machtige evangelie van Jezus Christus, opgetekend in de Bijbel, Zijn Woord.

Kringavonden de eerste donderdag van elke maand.

Bijbelstudies 1x per maand gehouden, in nauwe samenwerking met zustergemeente Bethel Den Haag. De ene maand op dinsdag in Den Haag en de andere maand op donderdag in Alphen aan den Rijn.
Bidstond, bidden met elkaar iedere donderdagavond.

Zangavond voor de ouderen in Zorginstelling Noorderbrink, iedere eerste woensdag van de maand.

Waar komen we samen:
Gebouw Rehoboth School, Anna van Burenlaan 24, 2404GM Alphen aan den Rijn.

Contact en samenkomst:
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn
Ontmoetingsadres: Rehoboth School
Anna van Burenlaan 24
2404GM Alphen aan den Rijn
Tel: 0172-785723

Samenkomst: Elke zondag om 10:00uur.
Bidstond: Elke donderdag om 20:00 uur.
Kringavond: Elke eerste donderdag van de maand 20:00 uur.
Bijbelstudies: Eénmaal in de maand op dinsdag of donderdag om 20:00 uur.
In samenwerking met zustergemeente Bethel te Den Haag.
In de maanden juli, augustus vakantie.
Vasten en Bidden: De laatste zaterdag van elke maand om 17:00 uur.
Maanden juli, augustus en december is er geen vasten en bidden.
Zangavond Noorderbrink: 1e woensdag van de maand om 19:30 uur.

Oudstenraad bestaat uit:
Voorgaande oudste/voorganger
Pastor Arie Kok Tel. 0172-785723

Oudsten:
Br. Ruby en zr. Henny Loppé Tel.: 0172-472731
Br. Marten en zr. Simone van Engelen Tel.: 0178-6773982

Informatie en correspondentie:
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn
Preludeweg 50
2402HD Alphen aan den Rijn
Tel:. 0172-785723
Email: info@bethelfellowship.nl
Website: www.bethelfellowship.nl

Penningmeester: Br. Marten van Engelen

Bankgegevens:
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn
Rekeningnummer NL13INGB0003801798
Giften zijn aftrekbaar. Wij zijn geregistreerd ANBI.
Overkoepelend Kerkgenootschap BethelFellowship Nederland KvK nummer 27364325
Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn
KvK nummer 65825535 RSIN 8562758885