Wat doen we op zondagochtend?

Samenkomst (dienst): Iedere zondag houden wij een samenkomst in Het Geuzenhonk, Kranenburgweg 92, 2581 XS Den Haag.
De dienst begint om 10.00 uur. De deuren zijn vanaf 9.30 uur open.
Na de samenkomst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie of thee. We noemen dit fellowship.

Bidstond: Voordat de dienst begint is er vanaf 9.45 uur gelegenheid om met elkaar te bidden.
Zangdienst: De dienst begint met een lofprijs- en aanbiddingsdienst.

Met elkaar zingen wij tot eer van onze God.
Wij maken God groot in een persoonlijke getuigenis.

Verkondiging van het Woord van God: Na de zangdienst lezen we gezamenlijk uit de Bijbel en luisteren wij naar het Woord van God, dat ons wordt gebracht door de voorganger van de Gemeente.
Soms hebben wij ook gastsprekers van bevriende Gemeenten.

Kinder – en tienerdiensten: Na de zangdienst hebben de kinderen altijd hun eigen eredienst ofwel zondagsschool.

Viering van het Heilig Avondmaal: Om de twee weken houden wij de viering van het Heilig Avondmaal.

Offerande: Iedere zondag houden wij een offerande (collecte). Op de eerste zondag van de maand hebben we een extra offerande voor de zending.

Andere gemeentelijke activiteiten 

Bijbelstudies: Periodiek worden Bijbelstudies gehouden, soms gezamenlijk met zustergemeente
Bethel Alphen aan de Rijn.
Meer informatie hierover wordt zo spoedig mogelijk op deze website gepubliceerd.

Bidstonden: Naast de zondagse bidstond hebben wij nog twee bidstonden, namelijk de ene week op dinsdagochtend om 10.45 uur aan de Noord West Buitensingel 6 F, 2518 PA te Den Haag en de andere week op donderdagavond om 19.30 uur op dezelfde locatie.

Vasten en Bidden: In het najaar nemen wij onder de vlag van de BFN deel aan het jaarlijkse vasten- en bidden.

Samen met broeders en zusters uit de andere gemeenten verdiepen wij ons op een locatie elders in het land een aantal dagen in Gods Woord.
Daarbij wordt niet –of als dat door bijv. medicijngebruik niet haalbaar is zo min mogelijkgegeten en gedronken.

Contactblad: Ons contactblad “De Blijde Boodschap” verschijnt minimaal één keer per jaar.
Bijdragen aan het contactblad, zoals getuigenissen en ander nieuws, kunt u laten plaatsen door deze aan de redactie te sturen:
amts.smit@caiway.nl (o.v.v. redactie Blijde Boodschap). De redactie behoudt zich het recht voor om bijdragen te bewerken of niet te plaatsen.