Wie zijn wij?:

Wij zijn een kerkgenootschap in Den Haag. Als gelovigen komen we regelmatig bijeen. In de erediensten, waarin wij de Schepper van hemel en aarde eren, lezen en bestuderen we Gods Woord, de Bijbel. Met hulp van de Heilige Geest willen wij de onderwijzing in het dagelijkse leven in praktijk brengen.

De BIJBEL(Beloften In Jezus Brengen Eeuwig Leven), vertelt de mensen dat de Zoon van God – Jezus – is geboren op deze aarde om hen weer terug te brengen tot God, Zijn Vader. De kruisdood van Jezus bracht echte vrede tussen God en de mensen. Door het offer van Jezus
kunnen de mensen weer leven met God.

Pinkstergemeente Bethel Den Haag maakt deel uit van het landelijk Kerkgenootschap BETHEL FELLOWSHIP NEDERLAND. Sinds 1960 werken wij samen met andere zelfstandige Pinkstergemeenten in Nederland om samen het Evangelie van JEZUS CHRISTUS te verkondigen en
nieuwe gemeenten te vormen.

Internationaal zijn wij verbonden aan de Bethel Fellowship Seattle in Amerika en de Gereja Pantekosta di Indonesia (GPDI), een kerk- en zendingsgenootschap, werkzaam in vele landen in de wereld. In Amerika werkt de GPDI samen met The International Church of the Foursquare
Gospel, die de moedergemeente is van Rafaël Nederland

Waar komen wij bij elkaar?
Samenkomsten (diensten): Elke zondag om 10.00 uur in Het Geuzenhonk, Kranenburgweg 92, 2581 XS Den Haag. Voorafgaand is er om 9.45 uur bidstond. De deur is open om 9.30 uur.

Bidstonden: afwisselend op dinsdagochtend om 10.45 uur of donderdagavond om 19.30 uur aan de Noord West Buitensingel 6 F, 2518 PA te Den Haag