ANDERE GEMEENTELIJKE ACTIVITEITEN

Bidstond/Bijbelstudie:
Elke woensdagavond is er om 19.30 uur bidstond of bijbelstudie.

De ene week bidstond en de andere week bijbelstudie.
Deze samenkomsten worden bij de gemeenteleden thuis gehouden.

Gebouw:
De gemeente huurt de parochiezaal in De Goede Herderkerk voor de zondagse diensten.
Als er een fellowshipdienst gehouden wordt, wordt ook de kerkzaal gehuurd.

Financiën:
De financiën bestaan uit collecten, tienden en giften.
Deze geldmiddelen worden aangewend voor het functioneren van de gemeente.
De begroting en verantwoording van de financiële middelen worden elders op deze pagina vermeld.

Organisatie:
Het bestuur van de gemeente bestaat uit voorganger/voorzitter, plaatsvervangend voorzitter, secretaris en 2 penningmeesters.

Vergaderingen:
De meeste zaken worden besproken tijdens het samenzijn na de zondagse dienst en/of tijdens
het samenzijn na de bidstond/bijbelstudie. Indien nodig worden er aparte vergaderingen belegd.
De Pinkstergemeente Bethel Nijmegen is een pinkstergemeente die onder de koepel van de
Bethel Fellowship Nederland intensief samenwerkt met de zustergemeenten in Alphen aan den
Rijn, Den Haag en Wadenoijen.

Contact:
Voorgangers: Pastors M. Tubeket en E.Tubeket
Correspondentieadres: Pinkstergemeente Bethel Nijmegen
Lobeliastraat 6
6542 ZB Nijmegen
e-mail: m.tubeket@hotmail.com
Bankrekeningnummer: IBAN: NL 72 INGB 0008 5912 75