Zending en vluchtelingenhulp

Vluchtelingenhulp
Stichting De Open Deur zet zich ook in voor hulp aan vluchtelingen (ontheemden) en wel op drie belangrijke vlakken, namelijk pastoraal, maatschappelijk en financiële hulpverlening.
Giften voor dit doel worden geheel hieraan besteed.

Uitgeprocedeerde vluchtelingen:
Vluchtelingen, die uit hun land van oorsprong gevlucht zijn vanwege oorlogsomstandigheden of diverse vormen van vervolging. Zij kunnen niet terug naar hun land, maar mogen ook niet in Nederland blijven. Ze hebben daardoor geen onderdak en leefgeld. Een aantal van hen wachten nog op de uitslag van een beroepsprocedure.

Wij bezoeken deze mensen en geven ook voedsel, kleding e.d. In sommige noodsituaties zoeken wij tevens onderdak voor hen.

Daarnaast begeleiden we hen ook naar de IND, advocaten, vluchtelingenwerk en andere overheidsinstanties en helpen hen bij het invullen van de diverse formulieren.

Wij werken daarbij samen met o.a. het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn, Stichting Gave, Stichting INLIA (bed,brood,bad) en Kerk in Actie. Wij hebben daarbij ook contact met leden van de Tweede Kamer.

Dankzij sponsoren mogen we een aantal van deze vluchtelingen, die zich veelal in zeer schrijnende omstandigheden bevinden, bijstaan en bemoedigen.

Gezinsherenigingen van statushouders:
Dit betreft vluchtelingen, die een Nederlandse status hebben gekregen van de IND en toestemming hebben gekregen om hun gezinnen over te laten komen naar Nederland.

De overheid biedt echter geen financiële hulp voor de reiskosten (vliegtickets enz.) voor de gezinnen, die o.a. uit Syrië, Irak, Iran, Eritrea en Pakistan moeten komen. De statushouders hebben in de meeste gevallen zelf geen financiële middelen om deze kosten te betalen. Ze
wachten meestal al jaren op de beslissing van de IND en hun gezinnen missen in die jaren inkomsten van hun kostwinner, hetgeen veelal tot schrijnende, mensonwaardige toestanden leidt.

In samenwerking met het Diaconaal Platform Alphen aan den Rijn zoeken wij sponsoren om de reiskosten van de gezinnen van statushouders te betalen, zodat ze na jaren weer herenigd kunnen worden.

Daarnaast helpen we hen onder meer ook op pastoraal en maatschappelijk terrein.