Autobiografie Pastor Arie Kok

Opgegroeid in een Indisch gezin waarin het geloof in Jezus Christus centraal stond.
Van jongs af aan ben ik met het geloof geconfronteerd en geleerd om hierin houvast te hebben.
De huissamenkomsten, die bij mijn ouders werden gehouden, staan nog steeds gegrift in mijn gedachten. Mensen kwamen luisteren naar het Evangelie en na iedere dienst werd er Indisch gegeten. Soms was het zo druk dat er geen plaats was om te zitten en zat men gewoon op de
grond, en de kinderen op de trap met een bordje op schoot. Echt geweldig wanneer ik daaraan terugdenk.

Ik was 18 jaar toen ik een ernstig motorongeluk kreeg. En heb toen ook de dood voor ogen gezien.
Maar God hield Zijn oog op mij gericht en uit genade mocht ik er weer bovenop komen. Toen ik het zo slecht had, en ik tot God begon te bidden, greep God in en ontving ik genezing.
In het ziekenhuis bed bekeerde ik me en gaf mijn leven aan Jezus en deed Hem een belofte.
Ik ga U dienen en zal U volgen! Ik begon de Here te volgen en me volledig aan Hem over te geven.

God gaf mij een lieve vrouw en 3 mooie kinderen. En langzaam maar zeker begon Hij mij te gebruiken in de toenmalige gemeente Bethel Temple te Alphen aan den Rijn.
Met heel mijn hart en liefde deed ik al het werk wat nodig was in de gemeente en ervaarde een geweldige zegen over mijn leven.
Stoelen klaar zetten, hand en span diensten, kinderwerk, jeugddiensten, muziek maken, zangdiensten leiden, nou ja eigenlijk alles wel wat in een gemeente moest gebeuren.

In het jaar 1979 begon ik op de bidstonden te preken en volgde al snel dat ik ook in de samenkomsten het Woord van God begon te verkondigen.
Ik herinner me nog mijn eerste preek ik sprak toen naar aanleiding van Handelingen 1:8 over de geweldige Kracht van God. En ik kan nog steeds getuigen na zoveel jaren dat Zijn Kracht nooit is veranderd maar nog steeds Dezelfde is. God gebruikte mij en ik werd in 1980 de jeugdleider.
Geweldige avonden hebben we met de jeugd gehad en ook geweldige jeugd weekenden.

Samen met mijn vrouw zuster Marjan volgden we de Bethel Bijbelschool in Utrecht.
En in 1994 begonnen we De Open Deur gemeente in Alphen aan den Rijn, eerst in de wijk Kerk en Zanen waar de diensten altijd in de avond werden gehouden.
Sinds het jaar 2000 hielden we de samenkomsten in het gebouw Het Baken, later verhuisden wij naar de Zeehelden aan de van Brakelstraat in Alphen aan den Rijn.
Zuster Marjan werd in 2007 door de Here naar huis gehaald.

In 1998 werden wij ook het voorgangers echtpaar van de gemeente in Tiel, welke ik gediend heb tot 1 april 2012. Vanwege een hartinfarct in het jaar 2011 heb ik me teruggetrokken als voorganger van de gemeente Tiel.

Nog steeds doe ik het werk van God met veel enthousiasme en ervaar de Hand van God op mijn leven. In de loop der jaren heeft God de Heilige Geest mij gevormd en gebruikt Hij mij op een bijzondere manier om de gemeenten te leiden en van adviezen te voorzien. Mijn bediening
kenmerkt zich steeds meer door onderwijs en praktische studies voor leiders, werkers en aspirant leiders.

Sinds 12 juli 2015 is er weer een kleine groep, gemeente ontstaan in Wadenoijen (gemeente Tiel) waar elke week samenkomsten worden gehouden. Zie voor De Open Deur Wadenoijen de website

God komt alle lof en ere toe.

Pastor Arie Kok