Wat is de geschiedenis van De Open Deur
Alphen aan den Rijn

De gemeente is gesticht door Pastor Arie en Marjan Kok.
(Zr. Marjan Kok is op 30 januari 2007 overleden) Zoals dat gaat bij gemeente-stichten ontstond de gemeente uit een visie.

Enerzijds de opdracht van de Here om al de volken tot Zijn discipelen te maken en anderzijds de uitdaging van een nieuwe woonwijk in Kerk en Zanen te Alphen.

De eerste samenkomst werd gehouden op 20 November 1994 welke toen bezocht werd door het gezin van Pastor Arie en Marjan Kok, aangevuld met wat jongere mensen, het groepje bestond toen uit 10 mensen.
Zuster Simone van Engelen-Kok is vanaf het eerste uur betrokken geweest en werkt nog steeds mee in de bediening van De Open Deur, nu in de herenigde Pinkstergemeente Bethel Alphen aan den Rijn.

De gemeente is haar samenkomsten begonnen in de wijk Kerk en Zanen waar de diensten altijd in
de avond werden gehouden.
Sinds januari 2000 hielden wij onze samenkomsten in gebouw Het Baken in de ochtend om 10.00
uur.

In de loop der jaren hebben we een zeer positieve ontwikkeling mogen meemaken in de samenkomsten en mochten we gaan bouwen aan deze gemeente samen met de werkers van de gemeente.
Aan het begin kwamen er veel zogenaamde ontheemden (vluchtelingen) de samenkomsten bezoeken en hielden we ook samenkomsten in de opvangcentra.
Jammer genoeg zijn er in de loop der tijd veel mensen hun eigen weg gegaan en hebben een plek elders gevonden.

Jonge en ook oudere mensen genieten in deze samenkomst van het Levende geloof in de Here Jezus Christus.
Wij zijn gewend elkaar te bemoedigen in alle openheid, liefde en eerlijkheid.
Van uitbundige samenkomsten houden wij door lofprijs en aanbidding.
De Heilige Geest krijgt bij ons de ruimte om Zijn Grootheid te openbaren in ons midden.
Het Woord van God staat in alles centraal en wordt op eigentijdse wijze gepredikt.

Een nieuwe ontwikkeling voor mij (ons) is geweest dat ik sinds 12 juli 2015 opnieuw ben begonnen met samenkomsten in het activiteitengebouw van de PKN te Wadenoijen, (gemeente Tiel in de Betuwe) we zijn dus een betrekkelijk jonge nieuwe gemeente. Ontstaan vanuit het diepste
verlangen om wederom de gemeenschap tussen broeders en zusters op te zoeken. Het gepredikte Woord centraal te stellen en openstaan voor het werk van de Heilige Geest.

Wij mogen in deze korte tijd zien hoe God de gemeente aan het zegenen is en onze verwachting is dat de gemeente zich positief gaat ontwikkelen. Zoals het gaat met elke nieuwe gemeente zijn nog niet alle activiteiten ingevuld maar we geloven dat deze spoedig worden ingevuld, want de Heilige Geest wil een ieder gebruiken, zoals Hij wil. Geweldig is het om te bouwen met elkaar aan de gemeente van onze Heer Jezus.